Wednesday, January 17, 2018

Чингис Хааны Эр Хоёр Загал

Genghis Khan Er Hoyor Zagal: Mongolian version Genghis Khan's Twin Stallions (Mongolian Edition) by Sodnom U Pigg et al.  Чингис Хааны Эр Хоёр Загал Монгол хэлнээ 100 жилийн дараа дахин хэвлэгдэн гарлаа.

No comments:

Д. Нацагдорж ба Жак Уэтерфорд

Д. Нацагдорж ба Жак Уэтерфорд Чингис Хаан судлаач, зохиолч эрдэмтэн  Жак Уэтерфордыг өчүүхэн миний бие хүндэтгэн дээдэлж...